สาขาอื่นๆของทางร้าน

ร้านมิตรใหม่อุปกรณ์

733 หมู่ 1 ถ.พรหมศิริ
ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร 47110

โทรศัพท์ : 042-722234
โทรศัพท์มือถือ : 082-3018999 , 092-9988799