ฉากกั้นห้อง / พาร์ทิชั่น

ฉากกั้นห้อง / พาร์ติชั่น เพื่อความเป็นส่วนตัวและช่วยให้สำนักงานมีความเป็นสัดส่วน เพื่อบรรยากาศที่ดีในการทำงาน สามารถต่อเติมขนาดได้ตามความต้องการ เลือกสีสันได้ตามความต้องการ รูปแบบไม่ซับซ้อน ประกอบและเปลี่ยนแปลงรูปแบบได้อย่างสะดวกสบาย แพ็คกิ้งเรียบร้อย รัดกุม ครบถ้วน แข็งแรง อายุการใช้งานยาวนาน ขนาดตรงตามสเป็คราชการ

Showing all 4 results